Vitajte na našom webe

  Táto stránka bola vytvorená pre vzdelávanie žiakov SOŠ Levice z vyučovacích predmetov  Elektrické merania a Odborný výcvik - odbor - technik informačných a telekomunikačných technológií.

    Panorámu školy, elektrolaboratória a dielní vyrobil študent III. ročníka Boris Cucor

 Upozornenie návštevníkom

 Milí žiaci. Na tejto stránke nájdete materiál, odporúčania, prepojenia na web stránky vhodné k štúdiu odborných predmetov ELM a OVY. Ak vlastníte, alebo viete o vhodných študijných materiáloch, programoch, pomôckach, ..., ktoré by skvalitnili výučbu spomenutých vyuč. predmetov a pomohli by aj Vašim spolužiakom - napíšte mi.

Vaše návrhy na skvalitnenie web-stránky i samotnej výučby zasielajte na môj e-mail, alebo predkladajte osobne.

    Ďakujem.

click to generate your own textclick to generate your own textclick to generate your own textclick to generate your own textclick to generate your own textclick to generate your own textclick to generate your own textclick to generate your own textclick to generate your own textclick to generate your own text
click to generate your own textclick to generate your own textclick to generate your own textclick to generate your own textclick to generate your own textclick to generate your own textclick to generate your own textclick to generate your own textclick to generate your own textclick to generate your own textclick to generate your own textclick to generate your own textclick to generate your own textclick to generate your own text