Vitajte na našom webe

  Táto stránka bola vytvorená pre vzdelávanie žiakov SOŠ Levice z vyučovacích predmetov  Elektrické merania a Odborný výcvik - odbor - technik informačných a telekomunikačných technológií.

    Panorámu školy, elektrolaboratória a dielní vyrobil študent III. ročníka Boris Cucor

 Upozornenie návštevníkom

 Milí žiaci. Na tejto stránke nájdete materiál, odporúčania, prepojenia na web stránky vhodné k štúdiu odborných predmetov ELM a OVY. Ak vlastníte, alebo viete o vhodných študijných materiáloch, programoch, pomôckach, ..., ktoré by skvalitnili výučbu spomenutých vyuč. predmetov a pomohli by aj Vašim spolužiakom - napíšte mi.

Vaše návrhy na skvalitnenie web-stránky i samotnej výučby zasielajte na môj e-mail, alebo predkladajte osobne.

    Ďakujem.