Úloha LC - Osciloskop / NFZ / Zdroj =U

LC Meranie na osciloskope

ELM-LC Meranie osciloskopom1.pdf LC Meranie osciloskopom 2 - J.Šaliga Košice, doplnené.pdf  

LC Meranie na NFZ

Materiál je na   Elektrické merania - laboratórne cvičenia - úloha lc - 4.roč.   Ďalšie zdroje: elnika.sweb.cz/mereni/mereni.html

Napäťový zdroj

LC Meranie na napájacom zdroji napätia =U.pdf
click to generate your own textclick to generate your own textclick to generate your own textclick to generate your own textclick to generate your own textclick to generate your own textclick to generate your own textclick to generate your own textclick to generate your own textclick to generate your own textclick to generate your own textclick to generate your own textclick to generate your own textclick to generate your own textclick to generate your own textclick to generate your own textclick to generate your own text