Úloha LC

 

LC Jednoduchá regulácia napätia a prúdu - M.Janiga Metodické centrum Bratislava.pdf (257,1 kB)
LC Kalibrácia MP.pdf (708,4 kB)
LC Konštanta , citlivosť MP - teotretická príprava.pdf (411,9 kB)
LC Meranie odporu R V-A metódou - M.Janiga Metodické centrum Bratislava.pdf (213,2 kB)
LC Meranie Kondenzátorov.pdf (277,9 kB)
LC Meranie na wheatstonovom mostíku.pdf (376,4 kB)
LC Meranie odporov porovnaním prúdu.pdf (170,8 kB)
LC Meranie odporov porovnávaním napätia.pdf (166,2 kB)
LC Meranie odporu R VA metódou.pdf (211,9 kB)
LC Meranie osciloskopom 2.pdf (498,1 kB)
LC Meranie osciloskopom 1 - Lab. cv.č.13, C 113 1998, doplnené.pdf (579,5 kB)
LC Meranie osciloskopom 2 - J.Šaliga Košice, doplnené.pdf (498,1 kB)
LC Meranie prúdu a napätí, konštanta - M.Janiga Metodické centrum Bratislava.pdf (264,3 kB)
LC Meranie VA CH Diody.pdf (252,5 kB)
LC Meranie VA Char. Tranzistora.pdf (313,3 kB)
LC Meranie výkovu nepriamou metódou na R a žiarovke - M.Janiga Metodické centrum Bratislava, zmenené.pdf (477,2 kB)
LC Osciloskop - predný panel OS-9100P,... S1-118.pdf (1,7 MB)
LC Overovanie ohmovho zákona - M.Janiga Metodické centrum Bratislava.pdf (264,8 kB)
LC Overovanie ohmovho zákona a priame meranie R - M.Janiga Metodické centrum Bratislava, doplnené.pdf (292,7 kB)

LC V-A char. Tranzistora - teoretická časť pred prípravou na LC.pdf (346,6 kB)
LC VA Char. Tranzistora s Ro.pdf (316,9 kB)

LC ELM Meranie na transformátore-teor.rozbor.pdf

Návod na tvorba grafu dioda, tranzistor - Excel 2007.pdf

Návod na tvorbu grafov DIODA, TRANZISTOR, Excel 2003 začíname posledným obr..pdf

1drv.ms/1ATjx5k

click to generate your own textclick to generate your own textclick to generate your own textclick to generate your own textclick to generate your own textclick to generate your own textclick to generate your own text