Osciloskop - NFZ - Zdroj

Osciloskop - študijné texty pre 3. - 4. roč. TITT

Meranie s osciloskopom - video (vyššia kvalita) sdrv.ms/17JGt79 Meranie s osciloskopom - video (nižšia kvalita) sdrv.ms/15GZAPn  ELM Elek. osciloskop - NFZ - Antošovský ELM I.pdf  ELM Osciloskop-pomôcka - J.Šaliga, Košice.pdf  ELM Elektronické osciloskopy - J.Taliga Košice, P.Kukuča,CSc,Integrovaná stredná škola Val.Meziřičí-skripta, P.Šumichrast.pdf ELM Dvojlanálový osc., meranie na osciloskope - INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA Val. Meziříčí.pdf   Študijný materiál na webe: https://www.wikiskripta.eu/index.php/Osciloskop spseke.sk/sb/vos/22_metody_merania/metody_merania/index.html  

Princíp a využitie osciloskopu

Video osciloskop: https://www.youtube.com/watch?v=MmU9kRMDURw&feature=related https://www.youtube.com/watch?v=qIfo_-d82Co&feature=channel https://www.youtube.com/watch?v=hUIgAu3QQWQ&feature=channel https://www.youtube.com/watch?v=g_KuGEh0PyA&feature=channel https://www.youtube.com/watch?v=zQDuZ3a6HAE&feature=related https://www.youtube.com/watch?v=SnU1YvfS_Y0&feature=related https://www.youtube.com/watch?v=3ZMPcPR7W3Q&feature=related  

NFZ - študijné texty pre 3. - 4. roč. TITT

ELM Meranie na NFZ - Antošovský ELM I.pdf ELM NFZ- Matej Štepina a kol. Elektrotechnické meranie (teória).pdf  

Napäťový zdroj

 ELM Meranie vlastností NZ - Antošovský I.pdf 
click to generate your own textclick to generate your own textclick to generate your own textclick to generate your own textclick to generate your own textclick to generate your own textclick to generate your own textclick to generate your own textclick to generate your own textclick to generate your own textclick to generate your own textclick to generate your own textclick to generate your own textclick to generate your own textclick to generate your own text