Osciloskop - NFZ - Zdroj

Osciloskop - študijné texty pre 3. - 4. roč. TITT

    ELM Elek. osciloskop - NFZ - Antošovský ELM I.pdf  ELM Osciloskop-pomôcka - J.Šaliga, Košice.pdf  ELM Elektronické osciloskopy - J.Taliga Košice, P.Kukuča,CSc,Integrovaná stredná škola Val.Meziřičí-skripta, P.Šumichrast.pdf ELM Dvojlanálový osc., meranie na osciloskope - INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA Val. Meziříčí.pdf   Študijný materiál na webe: https://www.wikiskripta.eu/index.php/Osciloskop spseke.sk/sb/vos/22_metody_merania/metody_merania/index.html  

Princíp a využitie osciloskopu

Video osciloskop: https://www.youtube.com/watch?v=MmU9kRMDURw&feature=related https://www.youtube.com/watch?v=qIfo_-d82Co&feature=channel https://www.youtube.com/watch?v=hUIgAu3QQWQ&feature=channel https://www.youtube.com/watch?v=g_KuGEh0PyA&feature=channel https://www.youtube.com/watch?v=zQDuZ3a6HAE&feature=related https://www.youtube.com/watch?v=SnU1YvfS_Y0&feature=related https://www.youtube.com/watch?v=3ZMPcPR7W3Q&feature=related  

NFZ - študijné texty pre 3. - 4. roč. TITT

ELM Meranie na NFZ - Antošovský ELM I.pdf ELM NFZ- Matej Štepina a kol. Elektrotechnické meranie (teória).pdf  

Napäťový zdroj

 ELM Meranie vlastností NZ - Antošovský I.pdf